Ι.Ι.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, 38333, Βόλος
Τηλ. 2421056446, Fax 2421056389, email: info@diek.gr - edu@diek.gr
Προϋποθέσεις εγγραφής

Προεγγραφές γίνονται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ : Αρχίζουν το Σεπτέμβριο έως και την έναρξη των μαθημάτων, (ορίζονται από τη Γ.Γ.Δ.Μ.).

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • - Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου
  • - Φωτοτυπία των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • - Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες
  • - Αποδεικτικό ασφαλιστικού φορέα, εάν πρόκειται για ΑΜΕΑ
  • - Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας (οικογενειακό ή προσωπικό)
  • - Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας
  • - Δικαιολογητικά μονογονεικής οικογένειας
  • - Βιβλιάριο απορίας για τους σπουδαστές κατηγορίας
  • - Καταβολή διδάκτρων 1ης Δόσης σε έως και 15 ημέρες από την εγγραφή

Πληροφορίες - εγγραφές στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 - Χείρωνος ( περιοχή Επτά Πλατανιών),
τηλ. 2421056446, fax 2421056389
e-mail:info@diek.gr, edu@diek.gr

Ι.Ι.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, 38333, Βόλος
Τηλ. 2421056446, Fax 2421056389, email: info@diek.gr - edu@diek.gr