Ι.Ι.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, 38333, Βόλος
Τηλ. 2421056446, Fax 2421056389, email: info@diek.gr - edu@diek.gr
Δίδακτρα εκπαιδευτικού έτους 2015-2016
Κατηγορία Δίδακτρα (Εκτός Μαγειρικής) Δίδακτρα Μαγειρικής
Εισόδημα από 0,00€ εώς 6.000€ 800,00€ (89€ x 9 δόσεις) 900,00€ (100,00€ x 9 δόσεις)
Εισόδημα από 6.001 εώς 12.000€ 1350,00€ (150,00€ x 9 δόσεις)
1500,00€ (167,00€ x 9 δόσεις)
Εισόδημα από 12.001 εώς 20.000€ 1500,00€ (167,00€ x 9 δόσεις) 1650,00€ (183,00€ x 9 δόσεις)
Εισόδημα από 20.001 εώς 30.000€ 1750,00€ (194,00€ x 9 δόσεις)
1950,00€ (217,00€ x 9 δόσεις)
Εισόδημα άνω των 30.000€ 2050,00€ (228,00€ x 9 δόσεις) 2200,00€ (244,00€ x 9 δόσεις)
Πολύτεκνοι - ΑΜΕΑ και Μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον το εισόδημα είναι μέχρι 30.000€ 900,00€ (100,00€ x 9 δόσεις) 1000,00€ (111,00€ x 9 δόσεις)
Πολύτεκνοι ή ΑΜΕΑ και Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000€ 1750,00€ (194,00€ x 9 δόσεις)
1950,00€(217,00€ x 9 δόσεις)


Δωρεάν φοίτηση σε 10 (δέκα) σπουδαστές κατηγορίας πρόνοιας. Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από 10 (δέκα) σπουδαστές η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. με βάση πρόσθετα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. ( παιδιά απόρων οικογενειών με μηδενικό εισόδημα, παιδιά με έναν ή και τους δύο γονείς με ποσοστό αναπηρίας 67%)

Τα Δίδακτρα υπολογίζονται βάση οικογενειακού εισοδήματος ή βάση προσωπικής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος σπουδαστών με τριετή επαγγελματική απασχόληση.

Χορήγηση υποτροφίας 50% του συνολικού ετήσιου κόστους στον καλύτερο σπουδαστή- στρια Β΄ εξαμήνου του κάθε τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μοιράζεται το ποσοστό έκπτωσης των διδάκτρων αναλογικά.

Σε περίπτωση παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων λόγω ανεπαρκούς φοίτησης ή απαλλαγής, το κόστος των διδάκτρων διαμορφώνεται ως εξής:

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (εξαμήνου) Δίδακτρα (Εκτός Μαγειρικής)Κόστος εξαμήνου Δίδακτρα Μαγειρικής Κόστος εξαμήνου
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 225,00€ 270,00€
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 270,00€ 315,00€
ΜΙΚΤΑ 315,00€ 360,00€

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται σε εννέα (9) δόσεις από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο ενώ ισχύουν οι εκπτώσεις σε περίπτωση προκαταβολής ως εξής:

Α) Προεξόφληση χειμερινού εξαμήνου έκπτωση 15%, καταβολή μέχρι 30 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους

Β) Προεξόφληση Εαρινού εξαμήνου έκπτωση 15% καταβολή μέχρι 10 Μαρτίου τρέχοντος έτους.

Γ) Προεξόφληση Έτους έκπτωση 20% καταβολή στην περίοδο εγγραφών και μέχρι 30 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους.

Εάν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους και οι δύο γονείς του σπουδαστή αποδεδειγμένα μείνουν άνεργοι, το κόστος διδάκτρων μεταφέρεται στη κατώτερη κατηγορία των 0-6.000€.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει με αίτημά του προς τη διεύθυνση του ΔΙΕΚ να ζητήσει τη μείωση των διδάκτρων. Το αίτημά του πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία ανεργίας των γονέων του. Σε περίπτωση που η ανεργία του ενός, τουλάχιστον, από τους δύο γονείς του παύει να ισχύει τότε τα δίδακτρα του σπουδαστή θα επανεκτιμηθούν με βάση το ισχύον τιμολόγιο της σχολής.

Για οικογένειες που έχουν πάνω από ένα παιδί ως σπουδαστές, υπάρχει μείωση 30% των διδάκτρων για το κάθε επόμενο παιδί. Η μείωση ισχύει εφόσον τα επόμενα παιδιά συνεχίζουν με επιτυχία τις σπουδές τους στο ΙΙΕΚ του Δήμου Βόλου

Ι.Ι.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, 38333, Βόλος
Τηλ. 2421056446, Fax 2421056389, email: info@diek.gr - edu@diek.gr