Ι.Ι.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, 38333, Βόλος
Τηλ. 2421056446, Fax 2421056389, email: info@diek.gr - edu@diek.gr
Tεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (πολυμέσα/ web designer-developer/ video games)

Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου της ειδικότητας προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε και προορίζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση λογισμικού εφαρμογών (application software) με έμφαση στην web τεχνολογία, στα πλαίσια δραστηριότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Ακόμα στις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης κατασκευής παιχνιδιών και γενικότερα αλληλεπιδραστικών εφαρμογών από τη μεριά του προγραμματιστή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής απασχολείται με : την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.

Τη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, στη ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια, Την πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

Την αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής - υλοποίηση - συντήρηση εφαρμογών λογισμικού εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.
δημιουργία ιστοχώρων (web site), ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμεσικού περιεχομένου,Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών (application software) τεχνολογίας internet και τηλεματικής π.χ. τηλεκπαίδευσης - τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet Τη σχεδίαση και σύνδεση βάσης δεδομένων με το περιβάλλον προγραμματισμού και τις διαδικτυακές εφαρμογές
Τη χρήση Πληροφορικών Συστημάτων (ΠΣ) και ανεξάρτητων Η/Υ
Την τεχνική υποστήριξη ΠΣ και ανεξάρτητων Η/Υ
Την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής (hardware, software, ψηφιακά προϊόντα)
Τη διαχείριση συστήματος (system admin) ή βάσεων δεδομένων (DBA) ή ασφάλειας (Sec Admin) web site.
Τη διαχείριση ΠΣ παροχής υπηρεσιών internet
Τη διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας ΠΣ ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών
Την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς που κατασκευάζουν, υποστηρίζουν, διαχειρίζονται ή πωλούν υλικό και λογισμικό επικοινωνιών αιχμής.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.

Επιχειρήσεις που προωθούν - πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης :
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική
  • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων
  • Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL
  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  • Λειτουργικά Συστήματα
  • Επικοινωνίες Δεδομένων
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών INTERNET
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Γλώσσα Προγραμματισμού C
  • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (PHOTOSHOP)
  • Γλώσσα Προγραμματισμού C++ ( Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός )
  • Γλώσσα Προγραμματισμού OpenGL
  • Γλώσσα Προγραμματισμού PHP
  • Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)
  • Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών 3ds Max
  • Ανάπτυξη Διαδραστικών Παιχνιδιών σε Περιβάλλον Μικροσυσκευών και Η/Υ (C++, Java)
  • Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων
  • Εργαλεία Επεξεργασίας Video
  • Πολυμεσικά Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Flash)
  • Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Επισκέψεις σε κλαδικές εκθέσεις
Συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια
Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου
Ι.Ι.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, 38333, Βόλος
Τηλ. 2421056446, Fax 2421056389, email: info@diek.gr - edu@diek.gr