Ι.Ι.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, 38333, Βόλος
Τηλ. 2421056446, Fax 2421056389, email: info@diek.gr - edu@diek.gr
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

Ο Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει την λογιστική επιστήμη, με την χρήση του Η/Υ και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού.
Ειδικότερα εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της Λογιστικής και του Κ.Β.Σ. (κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), της φορολογίας, εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων της εργατικής νομοθεσίας καθώς και την νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου απασχολείται με :

τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την κωδικοποίηση και την έκδοση των παραστατικών λογιστηρίου.
Εκτυπώνει τα βιβλία και κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση ενός οργανισμού
Ο ρόλος του μέσα στην οικονομική λειτουργία του κάθε οργανισμού είναι ουσιαστικός.
Υποστηρίζει ενεργά την οικονομική λειτουργία με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ) και των εφαρμογών της στο περιβάλλον του λογιστηρίου, στα οικονομικά τμήματα και διευθύνσεις των διαφόρων μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε μηχανογραφημένα λογιστήρια και οικονομικών μονάδων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα

Σε λογιστικά γραφεία

Σε επιχειρήσεις κάθε είδους που διαθέτουν οργανωμένο λογιστήριο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης :
  • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ
  • Δίκαιο Ι και ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ
  • Γενική Λογιστική I και ΙΙ
  • Στατιστική Ι και ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Φορολογική Πρακτική
  • Λογιστική Εταιρειών
  • Λογιστική Κόστους Ι και ΙΙ
  • Φορολογική Λογιστική & Εφαρμογές Ι και ΙΙ
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Λογιστικές Εφαρμογές
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Λογιστικά Φύλλα
  • Αγγλικά
  • Χρήση Η / Υ
 • ?Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιείται και σε πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου φορέα .(Ν.Π.Ι.Δ και Ν.Π.Δ.Δ.)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Επισκέψεις σε κλαδικές εκθέσεις
Συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια
Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Βόλου
Ι.Ι.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος, 38333, Βόλος
Τηλ. 2421056446, Fax 2421056389, email: info@diek.gr - edu@diek.gr